Upload Image...
Phối cảnh dự án Sadora Apartment Quận 2
Tiện ích dự án Sadora Apartment Quận 2
Tiện ích dự án Sadora Apartment Quận 2
Tiện ích dự án Sadora Apartment Quận 2
Tiện ích dự án Sadora Apartment Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
22
Số căn:
650
Quy mô:
1,7 ha
Mật độ xây dựng:
40%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4 Số tầng:22
Quy mô:1,7 ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:650 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4
Số tầng:22
Quy mô:1,7 ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:650
Ngày hoàn thành:
2