ROYAL PARK RIVERSIDE QUẬN 8 - THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Dự án 

› TP. Hồ Chí Minh 

› Quận 7

Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
21
Số căn:
720
Quy mô:
16.000m2
Mật độ xây dựng:
32.7%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:2 Số tầng:21
Quy mô:16.000m2 Mật độ xây dựng:32.7%
Số căn hộ:720 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:2
Số tầng:21
Quy mô:16.000m2
Mật độ xây dựng:32.7%
Số căn hộ:720
Ngày hoàn thành:
2