ROME DIAMOND LOTUS QUẬN 2

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
22
Số căn:
380
Quy mô:
16,780 m²
Mật độ xây dựng:
27%
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3 Số tầng:22
Quy mô:16,780 m² Mật độ xây dựng:27%
Số căn hộ:380 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3
Số tầng:22
Quy mô:16,780 m²
Mật độ xây dựng:27%
Số căn hộ:380
Ngày hoàn thành:
2