Upload Image...
Phối cảnh dự án River Garden Quận 2
Nội thất dự án River Garden
Nội thất dự án River Garden
Tiện ích dự án River Garden
Tiện ích dự án River Garden
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
21
Số căn:
210
Quy mô:
2,970 m2
Mật độ xây dựng:
34%
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS Đông Dương Indochina
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1 Số tầng:21
Quy mô:2,970 m2 Mật độ xây dựng:34%
Số căn hộ:210 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS Đông Dương Indochina
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1
Số tầng:21
Quy mô:2,970 m2
Mật độ xây dựng:34%
Số căn hộ:210
Ngày hoàn thành:
2