RIVER CITY QUẬN 7

Trang chủ 

› Mua nhà 

Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
12
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
112.585
Mật độ xây dựng:
23,6%
Loại: Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:12 Số tầng:
Quy mô:112.585 Mật độ xây dựng:23,6%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:12
Số tầng:
Quy mô:112.585
Mật độ xây dựng:23,6%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2