Phối cảnh dự án căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Vị trí địa chỉ dự án căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Mặt bằng căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Mặt bằng căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Mặt bằng căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Thiết kế căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Thiết kế căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Thiết kế căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Thiết kế căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Thiết kế căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Thiết kế căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Thiết kế căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Thiết kế căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Thiết kế căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Thiết kế căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Nội thất căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Nội thất căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Nội thất căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Nội thất căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Tiện ích căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Tiện ích căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Tiện ích căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Tiện ích căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Tiện ích căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Tiện ích căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Tiện ích căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Tiện ích căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Tiện ích căn hộ Q2 Thảo Điền Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
32
Số căn:
333
Quy mô:
7.995 m2
Mật độ xây dựng:
30%
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1 Số tầng:32
Quy mô: 7.995 m2 Mật độ xây dựng: 30%
Số căn hộ:333 Ngày hoàn thành:28/01/2021
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1
Số tầng:32
Quy mô: 7.995 m2
Mật độ xây dựng: 30%
Số căn hộ:333
Ngày hoàn thành:28/01/2021
2