PHÚC ĐẠT TOWER BÌNH DƯƠNG

Trang chủ 

› Dự án 

Phối cảnh dự án Phúc Đạt Tower Bình Dương
Tiện ích Căn hộ Phúc Đạt Tower Bình Dương
Tiện ích Căn hộ Phúc Đạt Tower Bình Dương
Tiện ích Căn hộ Phúc Đạt Tower Bình Dương
Tiện ích Căn hộ Phúc Đạt Tower Bình Dương
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
30
Số căn:
724
Quy mô:
6031.2 m2
Mật độ xây dựng:
43.3%
Loại: Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:30
Quy mô:6031.2 m2 Mật độ xây dựng:43.3%
Số căn hộ:724 Ngày hoàn thành:01/10/2022
Loại:
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:30
Quy mô:6031.2 m2
Mật độ xây dựng:43.3%
Số căn hộ:724
Ngày hoàn thành:01/10/2022
2