Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
27
Số căn:
640
Quy mô:
6015 m2
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Đông – Phú Đông Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:27
Quy mô:6015 m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:640 Ngày hoàn thành:01/09/2024
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Đông – Phú Đông Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:27
Quy mô:6015 m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:640
Ngày hoàn thành:01/09/2024
2