Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
319
Quy mô:
17.7 ha
Mật độ xây dựng:
45%
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:
Quy mô:17.7 ha Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:319 Ngày hoàn thành:
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:17.7 ha
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:319
Ngày hoàn thành:
2