Tổng quan dự án căn hộ Palm Garden Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Palm Garden Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Palm Garden Quận 2
Nội thất dự án căn hộ Palm Garden Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Palm Garden Quận 2
Thiết kế dự án căn hộ Palm Garden Quận 2
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
35
Số căn:
880
Quy mô:
19.000
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: Trần Thái
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4 Số tầng:35
Quy mô:19.000 Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:880 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Trần Thái
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4
Số tầng:35
Quy mô:19.000
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:880
Ngày hoàn thành:
2