ORIGAMI VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9

Trang chủ 

› Dự án 

› TP. Hồ Chí Minh 

Tổng quan dự án The Origami Vinhomes Grand Park Quận 9
Tổng quan dự án The Origami Vinhomes Grand Park Quận 9
Tổng quan dự án The Origami Vinhomes Grand Park Quận 9
Tiến độ dự án The Origami Vinhomes Grand Park Quận 9
Tổng quan dự án The Origami Vinhomes Grand Park Quận 9
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
21
Số tầng:
Số căn:
10.000
Quy mô:
26ha
Mật độ xây dựng:
25%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:21 Số tầng:
Quy mô:26ha Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:10.000 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:21
Số tầng:
Quy mô:26ha
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:10.000
Ngày hoàn thành:
2