Tổng quan dự án căn hộ Opal City Quận 9
Tổng quan dự án căn hộ Opal City Quận 9
Tiện ích dự án căn hộ Opal City Quận 9
Tiện ích dự án căn hộ Opal City Quận 9
Nội thất dự án căn hộ Opal City Quận 9
Thiết kế dự án căn hộ Opal City Quận 9
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
10
Số tầng:
26
Số căn:
2250
Quy mô:
60.000m2
Mật độ xây dựng:
31%
Chủ đầu tư: Tập đoàn bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Group)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:10 Số tầng:26
Quy mô:60.000m2 Mật độ xây dựng:31%
Số căn hộ:2250 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Group)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:10
Số tầng:26
Quy mô:60.000m2
Mật độ xây dựng:31%
Số căn hộ:2250
Ngày hoàn thành:
2