OPAL CENTRAL PARK BÌNH DƯƠNG

Trang chủ 

› Dự án 

› Bình Dương 

Dự án căn hộ Opal Central Park Bình Dương.
Dự án căn hộ Opal Central Park Bình Dương.
Dự án căn hộ Opal Central Park Bình Dương.
Dự án căn hộ Opal Central Park Bình Dương.
Dự án căn hộ Opal Central Park Bình Dương.
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
12
Số tầng:
25
Số căn:
8500
Quy mô:
24.000m2
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: Đất Xanh Group
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:12 Số tầng:25
Quy mô:24.000m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:8500 Ngày hoàn thành:31/12/2024
Chủ đầu tư: Đất Xanh Group
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:12
Số tầng:25
Quy mô:24.000m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:8500
Ngày hoàn thành:31/12/2024
2