ONE VERANDAH QUẬN 2

Trang chủ 

› Dự án 

Phối cảnh dự án One Verandah Quận 2
Phối cảnh dự án One Verandah Quận 2
Tiện ích dự án One Verandah Quận 2
Phối cảnh dự án One Verandah Quận 2
Tiến độ dự án One Verandah Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
22
Số căn:
799
Quy mô:
17.000m2
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: Tập đoàn Mapletree Singapore
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:5 Số tầng:22
Quy mô:17.000m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:799 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Mapletree Singapore
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:5
Số tầng:22
Quy mô:17.000m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:799
Ngày hoàn thành:
2