Tổng quan dự án Ocean Villa Bình Châu
Tiện ích dự án Ocean Villa Bình Châu
Tiện ích dự án Ocean Villa Bình Châu
Thiết kế dự án Ocean Villa Bình Châu
Tiện ích dự án Ocean Villa Bình Châu
Tổng quan dự án Ocean Villa Bình Châu
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
9 ha
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Central Real
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:
Quy mô:9 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Central Real
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:9 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2