Phối cảnh dự án căn hộ New City Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ New City Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ New City Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ New City Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ New City Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ New City Quận 2
Vị trí địa chỉ dự án căn hộ New City Quận 2
Mặt bằng căn hộ New City Quận 2
Nội thất căn hộ New City Quận 2
Nội thất căn hộ New City Quận 2
Nội thất căn hộ New City Quận 2
Nội thất căn hộ New City Quận 2
Nội thất căn hộ New City Quận 2
Nội thất căn hộ New City Quận 2
Tiện ích căn hộ New City Quận 2
Tiện ích căn hộ New City Quận 2
Tiện ích căn hộ New City Quận 2
Tiện ích căn hộ New City Quận 2
Tiện ích căn hộ New City Quận 2
Tiện ích căn hộ New City Quận 2
Tiện ích căn hộ New City Quận 2
Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
25
Số căn:
1229
Quy mô:
27,393 m²
Mật độ xây dựng:
24.78%
Chủ đầu tư: Công ty Xây Dựng và Thương Mại Thuận Việt
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:4 Số tầng:25
Quy mô: 27,393 m² Mật độ xây dựng: 24.78%
Số căn hộ:1229 Ngày hoàn thành:28/12/2017
Chủ đầu tư: Công ty Xây Dựng và Thương Mại Thuận Việt
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:4
Số tầng:25
Quy mô: 27,393 m²
Mật độ xây dựng: 24.78%
Số căn hộ:1229
Ngày hoàn thành:28/12/2017
2