METRO STAR QUẬN 9

Trang chủ 

› Dự án 

Upload Image...
Phối cảnh dự án Metro Star Quận 9
Tiện ích dự án Metro Star
Thiết kế dự án Metro Star
Nội thất dự án Metro Star
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
30
Số căn:
1726
Quy mô:
18.337,5 m2
Mật độ xây dựng:
55%
Chủ đầu tư: CT Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:30
Quy mô:18.337,5 m2 Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:1726 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: CT Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:30
Quy mô:18.337,5 m2
Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:1726
Ngày hoàn thành:
2