Tổng quan dự án căn hộ Metro Star Quận 9
Tổng quan dự án căn hộ Metro Star Quận 9
Thiết kế dự án căn hộ Metro Star Quận 9
Nội thất dự án căn hộ Metro Star Quận 9
Tiện ích dự án căn hộ Metro Star Quận 9
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
30
Số căn:
1468
Quy mô:
18.337,5 m2
Mật độ xây dựng:
55%
Chủ đầu tư: CT Group & Soilbuild
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:30
Quy mô:18.337,5 m2 Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:1468 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: CT Group & Soilbuild
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:30
Quy mô:18.337,5 m2
Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:1468
Ngày hoàn thành:
2