Hình ảnh phối cảnh dự án nhà phố Merita Quận 9 Đường Liên Phong
Hình ảnh phối cảnh dự án nhà phố Merita Quận 9 Đường Liên Phong
Hình ảnh phối cảnh dự án nhà phố Merita Quận 9 Đường Liên Phong
Hình ảnh phối cảnh dự án nhà phố Merita Quận 9 Đường Liên Phong
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
229
Quy mô:
31000
Mật độ xây dựng:
36%
Loại: Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:
Quy mô:31000 Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:229 Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:31000
Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:229
Ngày hoàn thành:
2