MASTERI THẢO ĐIỀN QUẬN 2

Trang chủ 

› Dự án 

Tổng quan dự án căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2
Tổng quan dự án căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2
Tổng quan dự án căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2
Nội thất dự án căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
Số căn:
3000
Quy mô:
79,839 m²
Mật độ xây dựng:
34,74%
Chủ đầu tư: Masterise Homes
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4 Số tầng:
Quy mô:79,839 m² Mật độ xây dựng:34,74%
Số căn hộ:3000 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Masterise Homes
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4
Số tầng:
Quy mô:79,839 m²
Mật độ xây dựng:34,74%
Số căn hộ:3000
Ngày hoàn thành:
2