MASTERI LUMIERE RIVERSIDE QUẬN 2

Trang chủ 

› Dự án 

› Quận 2 

Tổng quan dự án căn hộ Masteri Lumiere Riverside Quận 2
Tổng quan dự án căn hộ Masteri Lumiere Riverside Quận 2
Nội thất dự án căn hộ Masteri Lumiere Riverside Quận 2
tiện ích dự án căn hộ Masteri Lumiere Riverside Quận 2
tiện ích dự án căn hộ Masteri Lumiere Riverside Quận 2
tiện ích dự án căn hộ Masteri Lumiere Riverside Quận 2
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
19.395 m2
Mật độ xây dựng:
30%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:
Quy mô:19.395 m2 Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:
Quy mô:19.395 m2
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2