Tổng quan dự án căn hộ Masteri An Phú Quận 2
Tổng quan dự án căn hộ Masteri An Phú Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Masteri An Phú Quận 2
Nội thất dự án căn hộ Masteri An Phú Quận 2
Thiết kế dự án căn hộ Masteri An Phú Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Masteri An Phú Quận 2
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
42
Số căn:
1.100
Quy mô:
12,526.7m2
Mật độ xây dựng:
32%
Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư Thảo Điền
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:42
Quy mô:12,526.7m2 Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:1.100 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư Thảo Điền
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:42
Quy mô:12,526.7m2
Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:1.100
Ngày hoàn thành:
2