LUXCITY HUỲNH TẤN PHÁT QUẬN 7 - THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Dự án 

› TP. Hồ Chí Minh 

› Quận 7

Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
19
Số căn:
426
Quy mô:
7.480,60m2
Mật độ xây dựng:
32%
Chủ đầu tư: Đất Xanh Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:19
Quy mô:7.480,60m2 Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:426 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Đất Xanh Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:19
Quy mô:7.480,60m2
Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:426
Ngày hoàn thành:
2