LDG RIVER THỦ ĐỨC

Trang chủ 

› Mua nhà 

Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ LDG Thủ Đức đường Hiệp Bình Phước chủ đầu từ LDG Group
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ LDG Thủ Đức đường Hiệp Bình Phước chủ đầu từ LDG Group
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ LDG Thủ Đức đường Hiệp Bình Phước chủ đầu từ LDG Group
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ LDG Thủ Đức đường Hiệp Bình Phước chủ đầu từ LDG Group
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
30
Số căn:
1723
Quy mô:
28.168
Mật độ xây dựng:
49,8%
Loại: Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:5 Số tầng:30
Quy mô:28.168 Mật độ xây dựng:49,8%
Số căn hộ:1723 Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:5
Số tầng:30
Quy mô:28.168
Mật độ xây dựng:49,8%
Số căn hộ:1723
Ngày hoàn thành:
2