Tổng quan dự án căn hộ Laimian City Quận 2
Tổng quan dự án căn hộ Laimian City Quận 2
Thiết kế dự án căn hộ Laimian City Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Laimian City Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Laimian City Quận 2
Nội thất dự án căn hộ Laimian City Quận 2
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
24
Số tầng:
40
Số căn:
13.092
Quy mô:
1.310.000
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phát Triển và Kinh doanh HDTC
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:24 Số tầng:40
Quy mô:1.310.000 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:13.092 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phát Triển và Kinh doanh HDTC
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:24
Số tầng:40
Quy mô:1.310.000
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:13.092
Ngày hoàn thành:
2