LA COSMO RESIDENCES TÂN BÌNH

Trang chủ 

› Dự án 

Phối cảnh dự án căn hộ La Cosmo Residences Tân Bình
Phối cảnh dự án căn hộ La Cosmo Residences Tân Bình
Phối cảnh dự án căn hộ La Cosmo Residences Tân Bình
Vị trí địa chỉ dự án căn hộ La Cosmo Residences Tân Bình
Thiết kế căn hộ La Cosmo Residences Tân Bình
Thanh toán căn hộ La Cosmo Residences Tân Bình
Nội thất căn hộ La Cosmo Residences Tân Bình
Nội thất căn hộ La Cosmo Residences Tân Bình
Nội thất căn hộ La Cosmo Residences Tân Bình
Nội thất căn hộ La Cosmo Residences Tân Bình
Tiện ích căn hộ La Cosmo Residences Tân Bình
Tiện ích căn hộ La Cosmo Residences Tân Bình
Tiện ích căn hộ La Cosmo Residences Tân Bình
Tiện ích căn hộ La Cosmo Residences Tân Bình
Tiện ích căn hộ La Cosmo Residences Tân Bình
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
26
Số căn:
620
Quy mô:
5.047 m2
Mật độ xây dựng:
35%
Chủ đầu tư: An Gia Hưng Corporation
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:26
Quy mô: 5.047 m2 Mật độ xây dựng: 35%
Số căn hộ:620 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: An Gia Hưng Corporation
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:26
Quy mô: 5.047 m2
Mật độ xây dựng: 35%
Số căn hộ:620
Ngày hoàn thành:
2