Tổng quan vị trí dự án căn hộ La Astoria Quận 2
Tổng quan vị trí dự án căn hộ La Astoria Quận 2
Tiện ích dự án La Astoria Quận 2
Tiện ích dự án La Astoria Quận 2
Tiện ích dự án La Astoria Quận 2
Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
10.789m2
Mật độ xây dựng:
40.77%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng An Gia Hưng.
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:3 Số tầng:
Quy mô:10.789m2 Mật độ xây dựng:40.77%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:01/02/2019
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng An Gia Hưng.
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:3
Số tầng:
Quy mô:10.789m2
Mật độ xây dựng:40.77%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:01/02/2019
2