Tổng quan dự án căn hộ 101 Thành Thái
Tổng quan dự án căn hộ 101 Thành Thái
Tiện ích dự án căn hộ Kingdom 101 Thành Thái
Nội thất dự án căn hộ Kingdom 101 Thành Thái
Tiện ích dự án căn hộ Kingdom 101 Thành Thái
Tiện ích dự án căn hộ Kingdom 101 Thành Thái
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
30
Số căn:
986
Quy mô:
33000
Mật độ xây dựng:
39%
Chủ đầu tư: Công ty Đông Dương
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3 Số tầng:30
Quy mô:33000 Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:986 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Đông Dương
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3
Số tầng:30
Quy mô:33000
Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:986
Ngày hoàn thành:
2