Phối cảnh dự án nhà phố King Crown Village Quận 2
Phối cảnh dự án nhà phố King Crown Village Quận 2
Phối cảnh dự án nhà phố King Crown Village Quận 2
Phối cảnh dự án nhà phố King Crown Village Quận 2
Phối cảnh dự án nhà phố King Crown Village Quận 2
Mặt bằng nhà phố King Crown Village Quận 2
Mặt bằng nhà phố King Crown Village Quận 2
Nội thất nhà phố King Crown Village Quận 2
Nội thất nhà phố King Crown Village Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
25
Số căn:
30
Quy mô:
9124.8 m2
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tập đoàn Bamboo Capital
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:25
Quy mô: 9124.8 m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:30 Ngày hoàn thành:18/09/2020
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tập đoàn Bamboo Capital
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:25
Quy mô: 9124.8 m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:30
Ngày hoàn thành:18/09/2020
2