KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÀ LẠT

Trang chủ 

› Dự án 

› Đà Lạt 

Tổng quan dự án khu đô thị Nam Đà Lạt
Tổng quan dự án khu đô thị Nam Đà Lạt
Thiết kế dự án KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÀ LẠT
Tiện ích dự án KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÀ LẠT
Mặt bằng dự án KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÀ LẠT
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
3.595,45ha
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh và tập đoàn đa quốc gia Meinhardt (Úc).
Loại: Khu đô thị Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block: Số tầng:
Quy mô:3.595,45ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh và tập đoàn đa quốc gia Meinhardt (Úc).
Loại: Khu đô thị
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:3.595,45ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2