Tổng quan khu đô thị Cocobay Đà Nẵng
Tổng quan khu đô thị Cocobay Đà Nẵng
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
Số căn:
1200
Quy mô:
31ha
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: Tập đoàn Empire Group
Loại: Khu đô thị Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:5 Số tầng:
Quy mô:31ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1200 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Empire Group
Loại: Khu đô thị
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:5
Số tầng:
Quy mô:31ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1200
Ngày hoàn thành:
2