Tổng quan dự án KDC Tân Cảng Residence Vũng Tàu
Tổng quan dự án KDC Tân Cảng Residence Vũng Tàu
Mặt bằng dự án KDC TÂN CẢNG RESIDENCE Vũng Tàu
Tổng quan dự án KDC Tân Cảng Residence Vũng Tàu
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
1.5 ha
Mật độ xây dựng:
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:
Quy mô:1.5 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:1.5 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2