JAMONA HEIGHTS QUẬN 7 -THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Dự án 

› TP. Hồ Chí Minh 

› Quận 7

Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
25
Số căn:
286
Quy mô:
5.700m2
Mật độ xây dựng:
39%
Chủ đầu tư: TTC Land
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:2 Số tầng:25
Quy mô:5.700m2 Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:286 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: TTC Land
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:2
Số tầng:25
Quy mô:5.700m2
Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:286
Ngày hoàn thành:
2