Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
Số căn:
1400
Quy mô:
5.868
Mật độ xây dựng:
25%
Chủ đầu tư: TTC Land
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:
Quy mô:5.868 Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:1400 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: TTC Land
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:
Quy mô:5.868
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:1400
Ngày hoàn thành:
2