Phối cảnh dự án căn hộ Imperia An Phú quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Imperia An Phú quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Imperia An Phú quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Imperia An Phú quận 2
Mặt bằng căn hộ Imperia An Phú Quận 2
Mặt bằng căn hộ Imperia An Phú Quận 2
Thiết kế căn hộ Imperia An Phú Quận 2
Thiết kế căn hộ Imperia An Phú Quận 2
Nội thất căn hộ Imperia An Phú Quận 2
Nội thất căn hộ Imperia An Phú Quận 2
Tiện ích căn hộ Imperia An Phú Quận 2
Tiện ích căn hộ Imperia An Phú Quận 2
Tiện ích căn hộ Imperia An Phú Quận 2
Tiện ích căn hộ Imperia An Phú Quận 2
Tiện ích căn hộ Imperia An Phú Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
Số căn:
700
Quy mô:
22.311 m2
Mật độ xây dựng:
28%
Chủ đầu tư: Công ty INVESKIA
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4 Số tầng:
Quy mô: 22.311 m2 Mật độ xây dựng: 28%
Số căn hộ:700 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty INVESKIA
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4
Số tầng:
Quy mô: 22.311 m2
Mật độ xây dựng: 28%
Số căn hộ:700
Ngày hoàn thành:
2