ICON PLAZA BÌNH DƯƠNG - THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Dự án 

› Bình Dương 

Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
25
Số căn:
897
Quy mô:
1.987m2
Mật độ xây dựng:
60%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:25
Quy mô:1.987m2 Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ:897 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:25
Quy mô:1.987m2
Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ:897
Ngày hoàn thành:
2