HIM LAM CITY QUẬN 2

Trang chủ 

› Dự án 

Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Him Lam City Quận 2 Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (thuộc Tập đoàn Him Lam)
Tiện ích dự án căn hộ chung cư Him Lam City Quận 2 Đường Phuong-an-phu chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (thuộc Tập đoàn Him Lam)
Tiện ích dự án căn hộ chung cư Him Lam City Quận 2 Đường Phuong-an-phu chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (thuộc Tập đoàn Him Lam)
Nội thất dự án căn hộ chung cư Him Lam City Quận 2 Đường Phuong-an-phu chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (thuộc Tập đoàn Him Lam)
Nội thất dự án căn hộ chung cư Him Lam City Quận 2 Đường Phuong-an-phu chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (thuộc Tập đoàn Him Lam)
Tiến độ dự án căn hộ chung cư Him Lam City Quận 2 Đường Phuong-an-phu chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (thuộc Tập đoàn Him Lam)
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
Số căn:
132
Quy mô:
117 ha
Mật độ xây dựng:
<35%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:
Quy mô:117 ha Mật độ xây dựng:<35%
Số căn hộ:132 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:
Quy mô:117 ha
Mật độ xây dựng:<35%
Số căn hộ:132
Ngày hoàn thành:
2