HIGH INTELA QUẬN 8

Trang chủ 

› Dự án 

Upload Image...
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ High Intela TP Hồ Chí Minh Quận 8 Chủ đầu tư LDG Group
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ High Intela TP Hồ Chí Minh Quận 8 Chủ đầu tư LDG Group
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
21
Số căn:
540
Quy mô:
8800
Mật độ xây dựng:
43%
Chủ đầu tư: LDG Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:21
Quy mô:8800 Mật độ xây dựng:43%
Số căn hộ:540 Ngày hoàn thành:14/12/2022
Chủ đầu tư: LDG Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:21
Quy mô:8800
Mật độ xây dựng:43%
Số căn hộ:540
Ngày hoàn thành:14/12/2022
2