Tổng quan dự án căn hộ Hausviva Quận 9
Tổng quan dự án căn hộ Hausviva Quận 9
Thiết kế dự án căn hộ Hausviva Quận 9
Nội thất dự án căn hộ Hausviva Quận 9
Tiện ích dự án căn hộ Hausviva Quận 9
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
21
Số căn:
1788
Quy mô:
60.000 m2
Mật độ xây dựng:
46,8 %
Chủ đầu tư: EzLand
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4 Số tầng:21
Quy mô:60.000 m2 Mật độ xây dựng:46,8 %
Số căn hộ:1788 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: EzLand
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4
Số tầng:21
Quy mô:60.000 m2
Mật độ xây dựng:46,8 %
Số căn hộ:1788
Ngày hoàn thành:
2