Upload Image...
Phối cảnh dự án Hausnima Quận 9
Phối cảnh dự án Hausnima Quận 9
Tiến độ dự án Hausnima Quận 9
Nội thất dự án Hausnima Quận 9
Nội thất dự án Hausnima Quận 9
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
21
Số căn:
1788
Quy mô:
6 ha
Mật độ xây dựng:
46,8 %
Chủ đầu tư: EzLand
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4 Số tầng:21
Quy mô:6 ha Mật độ xây dựng:46,8 %
Số căn hộ:1788 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: EzLand
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4
Số tầng:21
Quy mô:6 ha
Mật độ xây dựng:46,8 %
Số căn hộ:1788
Ngày hoàn thành:
2