HADO GREEN LANE QUẬN 8

Trang chủ 

› Dự án 

Tổng quan dự án căn hộ Hado Green Lane Quận 8
Tổng quan dự án căn hộ Hado Green Lane Quận 8
Nội thất dự án căn hộ Hado Green Lane Quận 8
Tiện ích dự án căn hộ Hado Green Lane Quận 8
Tiện ích dự án căn hộ Hado Green Lane Quận 8
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
18
Số căn:
1100
Quy mô:
23.237.1 m2
Mật độ xây dựng:
27.96
Chủ đầu tư: Hà Đô Bình An
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3 Số tầng:18
Quy mô:23.237.1 m2 Mật độ xây dựng:27.96
Số căn hộ:1100 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Hà Đô Bình An
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3
Số tầng:18
Quy mô:23.237.1 m2
Mật độ xây dựng:27.96
Số căn hộ:1100
Ngày hoàn thành:
2