HADO GARDEN HOMES QUẬN 9

Trang chủ 

› Mua nhà 

Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
22
Số căn:
Quy mô:
7.160,1 m2
Mật độ xây dựng:
38%
Loại: Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4 Số tầng:22
Quy mô:7.160,1 m2 Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4
Số tầng:22
Quy mô:7.160,1 m2
Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2