Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
8
Số tầng:
30
Số căn:
2187
Quy mô:
8 tòa tháp 30 tầng, 115 nhà phố liên kế
Mật độ xây dựng:
5%
Chủ đầu tư: Tập đoàn Hà Đô
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:8 Số tầng:30
Quy mô:8 tòa tháp 30 tầng, 115 nhà phố liên kế Mật độ xây dựng:5%
Số căn hộ:2187 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Hà Đô
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:8
Số tầng:30
Quy mô:8 tòa tháp 30 tầng, 115 nhà phố liên kế
Mật độ xây dựng:5%
Số căn hộ:2187
Ngày hoàn thành:
2