GREEN STAR SKY GARDEN QUẬN 7 - THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Mua nhà 

Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
26
Số căn:
917
Quy mô:
50.000m2
Mật độ xây dựng:
32%
Loại: Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:26
Quy mô:50.000m2 Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:917 Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:26
Quy mô:50.000m2
Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:917
Ngày hoàn thành:
2