GREEN RIVER QUẬN 8 - THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Dự án 

› TP. Hồ Chí Minh 

› Quận 8

Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
26
Số căn:
720
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:26
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:720 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:26
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:720
Ngày hoàn thành:
2