Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
30
Số căn:
250
Quy mô:
2.312m2
Mật độ xây dựng:
38%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Hồng Hà (HiTC)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1 Số tầng:30
Quy mô:2.312m2 Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:250 Ngày hoàn thành:29/12/2017
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Hồng Hà (HiTC)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1
Số tầng:30
Quy mô:2.312m2
Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:250
Ngày hoàn thành:29/12/2017
2