Dự án căn hộ Golden King Quận 7
Dự án căn hộ Golden King Quận 7
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Golden King Quận 7 Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương
Tổng quan dự án căn hộ Golden King Quận 4
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
21
Số căn:
372
Quy mô:
2.775 m2
Mật độ xây dựng:
100%
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1 Số tầng:21
Quy mô:2.775 m2 Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:372 Ngày hoàn thành:31/12/2019
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1
Số tầng:21
Quy mô:2.775 m2
Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:372
Ngày hoàn thành:31/12/2019
2