GEM SKYWORLD LONG THÀNH ĐỒNG NAI

Trang chủ 

› Dự án 

› Long Thành 

Tổng quan dự án Gem Sky World Long Thành Đồng Nai
Tổng quan dự án Gem Sky World Long Thành Đồng Nai
Thiết kế dự án GEM SKYWORLD LONG THÀNH Đồng Nai
Tiện ích dự án Gem SkyWorld Long Thành Đồng Nai
Tiện ích dự án Gem SkyWorld Long Thành Đồng Nai
Thiết kế dự án GEM SKYWORLD LONG THÀNH Đồng Nai
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
4.022
Quy mô:
92.2ha
Mật độ xây dựng:
42.5%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An - Công ty con của Đất Xanh Group
Loại: Khu đô thị Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block: Số tầng:
Quy mô:92.2ha Mật độ xây dựng:42.5%
Số căn hộ:4.022 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An - Công ty con của Đất Xanh Group
Loại: Khu đô thị
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:92.2ha
Mật độ xây dựng:42.5%
Số căn hộ:4.022
Ngày hoàn thành:
2