Tiện ích dự án căn hộ Gem Riverside Quận 2
Tổng quan dự án căn hộ Gem Riverside Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Gem Riverside Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Gem Riverside Quận 2
Nội thất dự án căn hộ Gem Riverside Quận 2
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
12
Số tầng:
33
Số căn:
3175
Quy mô:
6.700.000
Mật độ xây dựng:
25%
Chủ đầu tư: Công ty Hà An
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:12 Số tầng:33
Quy mô:6.700.000 Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:3175 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Hà An
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:12
Số tầng:33
Quy mô:6.700.000
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:3175
Ngày hoàn thành:
2