FRESCA RIVERSIDE THỦ ĐỨC

Trang chủ 

› Dự án 

Tổng quan dự án căn hộ Fresca Riverside Thủ Đức
Tổng quan dự án căn hộ Fresca Riverside Thủ Đức
Tiện ích dự án căn hộ Fresca Riverside Thủ Đức
Tiện ích dự án căn hộ Fresca Riverside Thủ Đức
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
16
Số căn:
398
Quy mô:
6.748 m2
Mật độ xây dựng:
khối tháp 29.9% - khối đế 43.84%
Chủ đầu tư: Công Ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:16
Quy mô:6.748 m2 Mật độ xây dựng:khối tháp 29.9% - khối đế 43.84%
Số căn hộ:398 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công Ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:16
Quy mô:6.748 m2
Mật độ xây dựng:khối tháp 29.9% - khối đế 43.84%
Số căn hộ:398
Ngày hoàn thành:
2